ANUNȚ

22-08-2017 07:22

Consiliul raional Dondușeni în parteneriat cu Consiliile raionale Edineț, Briceni, Ocnița și cu administrațiile publice locale de nivelul I Dondușeni, Edineț, Briceni și Ocnița, în calitate de inițiator al activității planificate anunță publicul interesat despre posibilitatea consultării Cererii și Proiectului programului de realizare a evaluării impactului asupra mediului pentru activitatea planificată ”Crearea sistemuluui de management integrat al deșeurilor pentru zona de management a deșeurilor 8, Regiunea de Dezvoltare Nord”.

Sistemul de management integrat al deșeurilor  planificat pentru zona de management al deșeurilor cuprinde următoarele activități:

-         colectarea deșeurilor municipale atît din zona urbană cît și din mediul rural;

-         colectarea separată a deșeurilor reciclabile din zona urbană și rurală;

-         transportul și transferul deșeurilor la instalațiile de gestionare a deșeurilor și realizarea a două stații de transfer a deșeurilor menajere în or.Edineț și or.Briceni și o stație de transfer pentru deșeurile reciclabile din or.Dondușeni;

-         colectarea separată a deșeurilor verzi (vegetale) din zonele urbane și compostarea acestora la stația de compostare  din or.Dondușeni;

-         sortarea deșeurilor reciclabile colectate separat la stația de sortare din or.Edineț;

-         depozitarea deșeurilor nevalorificate la depozitul regional din or.Dondușeni;

-         promovarea compostării individuale;

Decizia Nr.03-12/1415, emisă de Ministerul Mediului la data de 24.07.2017, prevede ca activitatea planificată să fie supusă evaluării impactului asupra mediului la nivel național în conformitate cu prevederile Legii nr.86 din 29.05.2014 privind evaluarea impactului asupra mediului.

Proiectul programului include graficul de elaborare a documentației de evaluare a impactului asupra mediului, lista autorității publice cărora le va fi prezentată documentația, structura documentației, precum și lista detaliată a lucrărilor de evaluare a impactului asupra mediului ținînd cont de particularitățile activității planificate.

Pentru toți cei interesați, atît proiectul programului cît și cererea privind evaluarea impactului asupra mediului pot fi solicitate integral de la inițiator sau accesînd pagina-web http://donduseni.md/category/noutati . De asemenea, documentația pe suport de hîrtie se găsește la Consiliul Raional Dondușeni, bir.2.

Comentariile vor fi prezentate inițiatorului la adresa: or.Dondușeni, str.Independenței 47, MD-5101 sau la adresa de e-mail consiliul@donduseni.md pînă la data de 15 septembrie 2017.

Persoana de contact: Anatolie Țurcan 0247-2-28-45

© 2012-2018, Briceni.md - Consiliul Raional Briceni.
Toate drepturile rezervate. Conținutul site-ului, inclusiv imaginile, aparțin proprietarului site-ului Briceni.md. Utilizarea conținutului fără autorizarea proprietarului este interzisă.