Utilizăm eficient resursele energetice

27-11-2017 13:19

        Baza dezvoltării oricărui stat, este dezvoltarea lui economică şi un rol vital in realizarea acestei dezvoltări il jocă resursele energetice.

     In prezent economia şi viaţa cetăţenilor Republicii Moldova depinde de importurile de resurse energetice ( energie electrică, gaze naturale, cărbune şi alte produse petroliere), iar necesarul ei depăşeşte de trei ori acelaşi indice al ţărilor dezvoltate.

     In ultimile decenii, problema costurilor pentru energie a fost politizată. O vreme

( pe timpul URSS) , preţurile joase au stimulat intr-un fel populaţia să adopte un comportament risipitor şi iresponsabil faţă de resursele energetice. Creşterea imensă de folosire in domeniul economic şi cel casnic a receptoarelor electrice şi termice moderne, pentru producere şi trai, au adus la tendinţa de creştere a preţurilor pentru energie. In Republica Moldova acest proces este mai evident prin faptul că majoritatea (80 %) resurselor energetice sunt importate. Din acest fapt, se vede, că este momentul cind competivitatea economiilor naţionale depinde de eficienţa energetică a statelor, de politicele de stat privind eficienţa economisirii resurselor energetice.  Iată de ce fiecare dintre noi trebuie să inţeleagă că pe cit de valoroase sunt resursele energetice, pe atit de epuizabile sunt ele pe parcursul anilor. Achiziţile de energie necesită mari cheltueli şi influenţeză substanţial asupra competivităţii serviciilor şi produselor autohtone.Ponderea resurselor energetice in costul de producere al companiilor moldoveneşti este de citeva ori mai mare decit cea inregistrată in ţările dezvoltate. In prezent Republica Moldova consumă pină la 3,5 ori mai multă energie la 1 euro PIB (Produs Intern Brut) decit media europeană .

    Din această privinţă , eficienţa energetică este una din principalele programe de stat pentru Republica Moldova. Preţurile pentru sursele de energie tradiţionale cresc, iar statele, majoritatea, se confruntă cu efectele celei mai recente crize economice.

    Iată de ce populaţia trebue să inveţe cum să economisească resursele energetice.

    In state, precum Republica Moldova şi Ucraina, se atestă un consum mult mai mare ( care este in creştere) de energie, decit in cele membre ale UE, de acea  preoblemade educaţie publică privind „eficienţa energetică”, este crucială.

    Din cele expuse mai  sus, se pune intrebarea „ Ce este eficienţa energetică ?”.

    Eficienţa energetică sau „ al cincilea tip de combustibil” este utilizarea eficientă a resurselor energetice cheltuite pentru  menţinerea condiţiilor necesare pentru spaţiul de viaţă şi de nivel inalt de comfort, cu dezvoltarea tehnologiilor existente. Imbunătăţirea eficienţei energetice poate contribui atit la securitatea energetică a ţării, cit şi la protecţia mediului ambiant.

     Lucruri simple , dar care cotează. Astfel pot fi caracterizate următoarele acţiuni, pe care fiecare dintre noi le poate urma. Scopul lor, mai ales dacă sunt susţinute de tot mai mulţi cetăţeni, este de a reduce cererea de combustibil clasic ( energie, gaz , cărbune şi produse petroliere).

Cum putem reduce consumul de energie  şi evita risipa de energie la serviciu ?. Simplu de tot:

-          Vom plasa masa de birou perpendicular pe  cit posibil, in faţa ferestrei, pentru a putea benefecia de lumina naturălă.

-          Vom inchide sursele de lumină din incăperile neocupate şi orice calculator, imprimantă sau alt aparat electric, care nu este folosit ţi consumă energie.

-          Vom curăţa in mod regulat sursele de lumină pentru a putea benefecia de o mai bună luminiozitate.

-          In sezonul rece , vom evita aerisirea incăperilor mai mult de citeva minute şi vom inchide in prealabil sistemul de incălzire.

-          Vom lăsa liberă calea in faţa sistemului de incălzire( răcire) in funcţiune.

-          Vom folosi sistemul de incălzire ( răcire) fără să activăm poziţia maximă.

-          Vom inchide uşa incăperii pe timpul fucţionării sistemului de incălzire (răcire).

-          Vom utiliza lămpi electzrice, calculatoare şi alte receptoare electrice, cu consum redus de energie, in limita posibilităţilor.

Reducerea consumului şi evidenţa risipei de apă:

-          Vom inchide robinetul cit timp folosim săpunul.

-          Ne vom asigura că nu există scurgeri la robinet. Un robinet cu defect ( din care curge o picătură de apăpe secundă) pierde 25 litri de apă pe zi, lucru care, nu numai risipeşte apa, dar şi energia folosită pentru a pompa şi prelucra  acea cantitate de apă potabilă.

-          Vom folosi apă caldă numai dacă este strict necesar.

-          Vom regla nivelui apei calde fără un consum inutil. Eliminarea consumului inutil de apă caldă permite economisirea apei şi energiei.

-          Vom ţine cont că locul produselor toxice nu este reţeaua de canalizare.

-          Vom folosi viceul fără să aruncăm hirtie,sau alte lucruri, in cavuarul WC.

-          Vom anunţa in timp util serviciului Direcţiei apeduct şi canalizare , in cazul in care sesizăm o defecţine sau pierdere din reţeaua de apă.

-          Vom considera apa, ca un aur albastru.

Reducerea consumului şi evitarea risipei de energie acasă:

    Acţiunile simple , dar bine gindite dau rezultate excepţionale! Fiecare aparat electrocasnic are propriile sale secrete. Vi le spunem  şi  dumneavoastră ! .

Iluminarea incăperilor: Inlocuiţi vechile lămpi electrice incadiscente cu unele lămpi econom. O lampă de timp econom consumă de cinci ori mai puţină energie faţă de lampă incandiscentă, care oferă aceaşi lumină. Utilizarea acestora inseamnă nu numai economisirea resurselor energetice, ci şi facturi mai mici. Aveţi grijă să inchideţi lumina cind părăsiţi o incăpere, pentru a evita consumul inutil de electricitate. O lampă econom reduce consumul de electricitate cu 80% faţă de o lampă cu incadiscenţă.

Telivizorul: Ar fi bine să-ţi intre in reflex că, după fiecare utilizare, să scoţi televizorul din priză. Nu ai aflat pină acum că funcţia „ stand-by” este o fidelă consumatoare a energiei electrice?. Inchide complet aparatura electrocasnică atunci cind nu o foloseşti. Dacă respecţi toate regulile de ingrijire, viaţa aparatului tău va fi lungă şi fără vizite la centrele de reparaţie. La cea mai mică defecţiune sesizată consultă un specialist. Pericolul poate fi mai mare decit ai fi bănuit ! TV-ul , imprimanta, computatorul, sau orice alt aparat electric lăsat pe „ stand-by” consumă 40-70 % din energia consumată cind e funcţiune.

Maşina de spălat :Timpul, consumul de energie şi de apă sunt cei trei factori la care trebue să te gindeşti cu multă inţelepciune. Economiseşte timp- pune in funcţiune maşina de spălat noaptea, poţi pune incărcătura inainte de a te culca şi poţi intinde rufele dimineaţa, cind te trezeşti. Pe  cit e de posibil, selectează temperatura cea mai scăzută pe care tipul de haine, pe care le speli, il suportă. Consumul de energie va fi astfel mai scăzut. Nu folosi maşina de spălat pentru o haină a cărei pată poate fi idepărtată cu uşurinţă de tine.

Aspiratorul : Grija permanentă este cea mai bună regulă pe care trebuie s-o urmezi dacă vrei ca aparatele tale electrocasnice să aibă o viaţă cît mai lungă. Schimbă ori de cîte ori este nevoie sacii de praf , fie că sunt de hîrtie ori sunt confecţionaţi din material textil. Dacă sesizezi o funcţionare ceva mai precară a motorului, consultă de urgenţă un specialist.

Aragazul :Prestaţia ta în bucătărie este o oportunitate să-i bucuri pe cei dragi, dar şi mediul înconjurător. Aragazul poate avea două surse de alimentare: gazul sau curentul electric. Două motive în plus de atenţie! Folosind cratiţa (oala) sub presiune, economiseşti pînă la 50% din energie. Dacă vrei să reduci consumul cu pînă la 20%, acoperă orice cratiţă(oală) cu un capac. Aragazul tău va fi astfel folosit mai puţin, iar tu vei economisi timp. Încearcă să găteşti cît mai sănătos: tu te vei simţi mai   bine, iar energia consumată de electrocasnice, va fi considerabil mai mică. Ştiai,  de exemplu, că mîncarea vegetariană este produsă cu mai puţin consum energetic faţă de cea de origine animală?

Frigiderul : Trebuie să ţii cont de două aspecte: să achiziţionezi un aparat cu un consum energetic redus şi în fiecare zi să te preocupe optimizarea acestui consum. Nu aşeza frigiderul sau congelatorul în apropierea surselor de căldură; în acest fel, vei evita ca motorul frigiderului să consume o cantitate mai mare de energie pentru răcire. Un frigider poate consuma aproape dublu dacă stăaproape de calorifer sau aragaz. Încearcă să ţii uşa frigiderului şi pe cea a congelatorului cît mai puţin timp posibil deschise.

Dezgheaţă în mod regulat aparatul frigorific! Un congelator plin de gheaţă consumă mai mult, gheaţa avînd un efect izolant pe elementele de răcire. Nu lăsa mîncarea neacoperită în frigider, deoarece dăunează mirosului din habitat, umezeşte şi aerul, iar motorul frigiderului va fi solicitat mai mult, consumînd asfel o cantitate mai mare de energie. Deşi pare greu de crezut, un frigider plin consumă mai puţină energie decît unul gol. De fiecare dată cînd deschizi uşa, intră aer cald, iar frigiderul trebuie să-şi regleze temperatura; dacă este mîncare înăuntru, va intra mai puţin aer de afară, ceea ce înseamnă că frigiderul munceşte mai puţin să răcească aerul care a intrat. Micşorarea cu un grad a temperaturii din frigider măreşte consumul cu 5%. Temperatura ideală a frigiderului trebuie să fie apropiată de 4 grade, iar a congilatorului, de -22 grade. În cazul unei întreruperi de curent , nu este bine să deschideţi uşa aparatului. Alimentele congelate nu vor fi afectate dacă întreruperea durează mai puţin de 20 ore!

Dacă aveţi posibilitatea să folosiţi energii alternative , nu ezitaţi. Deşi, programele din Republica Moldova nu sunt atît de avansate, ca în alte ţări, în privinţa susţinerii materiale a celor care trec pe energii alternative , totuşi, investiţia o veţi recupera în scurt timp.

Ştiaţi că...?

 • Energia economisită dintr-o singrură sticlă de plastic, reciclată, ar putea alimenta un televizor timp de 20 minute sau o lampă electrică timp de 4 ore.
 • Fiecare sticlă de plastic 1,5l de coca-cola, reciclată, economiseşte destulă energie pentru a alimenta o lampă electrică de 60W timp de 6 ore.
 • Dacă o familie obişnuită ar recicla toate recipientele din sticlă folosite la timp de un an, energia economisită ar putea alimenta televizorul lor circa 100 de ore.
 • Un monitor de calculator lăsat aprins toată noaptea foloseşte destulă energie electrică pentru a imprima cu laser 800 de pagini A4.
 • Un lampă electrică care economiseşte curent electric reduce consumul de electricitate cu 80% faţă de o lampă electrică normală.
 • Producerea de oţel din materiale reciclate economiseşte 75% din energia folosită în producerea de oţel din materii prime.
 • 25% din populaţie foloseşte 80% din energia electrică disponibilă.
 • Producerea de cutii din aluminiu din materii prime necesita cu 20% mai multă energie decît producerea aceloraşi cutii prin reciclare.
 • Televizorul , imprimanta, computer-ul, sau orice alt aparat electric lăsat pe „ stand-by” consumă 40-70 % din energia consumată, cind e  conectat la reţeaua electrică. Aceasta inseamnă o cheltuială in plus pentru consumator şi in acelaş timp o cantitate de energie risipită prin producerea cărea se creaza emisii de dioxid de carbon, dăunător stratului de ozon.
 • Casele izolate termic necesită mai puţină căldură pe timp de iarnă, astfel incit pereţii neizolaţi fac să se piardă 35% din căldură, in timp ce alte 25% se pierd din cauza unui acoperiş neizolat.
 • Reducerea temperaturii cu doar un 10C poate micşora factura la caldură cu 10%.
 • 50% din energia folosită de incărcătoarele de telefoane mobile este risipită prin lăsarea incărcătorului in priza, fără ca telefonul, să fie conectat la el.
 • Cuptoarele cu microunde sunt un mod rapid şi simplu de gătit, folosind cu 70-90% mai puţină energie decit cuptoarele electrice.
 • O maşină de spălat reduce consumul de electricitate cu1/3 dacă spală rufele la temperatura de 40 0 C in loc de 60 0 C.

  

     Familiile, copii, prietenii, oricine, poate fi ajutat să inţeleagă importanţa utilizării inteligente a resurselor energetice. Explicaţi-le că orice gest contează!                          

                      

Petru Andronic

Şeful Inspecţiei Energetice Teritorioale Edineţ

© 2012-2018, Briceni.md - Consiliul Raional Briceni.
Toate drepturile rezervate. Conținutul site-ului, inclusiv imaginile, aparțin proprietarului site-ului Briceni.md. Utilizarea conținutului fără autorizarea proprietarului este interzisă.