Noutăți și Evenimente
Transparenţă decizională
Inspectoratul de Poliţie BriceniInspectoratul de Poliţie Briceni
Anunțuri gratuite Briceni

Convocarea ședinței ordinare a Consiliului raional Briceni

08-12-2017 17:32

Dispoziţie nr.93

 

din 08 decembrie 2017                                                                             or.Briceni                    

Cu privire la convocarea şedinţei

ordinare a Consiliului raional Briceni

 

         În temeiul prevederilor  art. 45, art. 53 şi art. 54 a Legii nr.436-XVI din 28 decembrie 2006  „privind administraţia publică locală”,

DISPUN: 

  

  1. A convoca şedinţa ordinară a Consiliului raional Briceni la data de 18 decembrie 2017, ora 10:00, în sala de şedinţe a Consiliului raional Briceni cu următoarea ordine de zi:
  2. Cu privire la aprobarea bugetului raional Briceni, pentru anul 2018, în prima lectură;   

Raportor: Alla Burdujan - șef Direcția Finanțe

  1. Cu privire la aprobarea bugetului raional Briceni, pentru anul 2018, în lectura a doua;

Raportor: Alla Burdujan - șef Direcția Finanțe

  1. Cu privire la corelarea bugetului raional Briceni pe anul 2017 prin Legea nr.230 din 10 noiembrie 2017 pentru modificarea și completarea Legii bugetului de Stat pe anul 2017 nr.279;

Raportor: Alla Burdujan - șef Direcția Finanțe

  1. Cu privire la rectificarea planului bugetului raional și alocarea mijloacelor financiare primăriei Șirăuți;

Raportor: Alla Burdujan - șef Direcția Finanțe

  1. Cu privire la rectificarea planului bugetului raional și procurarea clorului dezinfectant pentru localitățile raionului Briceni;

Raportor: Alla Burdujan - șef Direcția Finanțe

  1. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de Rezervă dnei Șîmanscaia Liubov, pentru îmbunătățirea condițiilor de trai;

Raportor: Alla Burdujan - șef Direcția Finanțe

  1. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de Rezervă dnei Tihonciuc Ludmila, pentru tratamentul mamei sale, Tihonciuc Eugenia;

Raportor: Alla Burdujan - șef Direcția Finanțe

  1. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă dnei Vanghelii Zinaida, pentru tratamentul costisitor;

Raportor: Alla Burdujan - șef Direcția Finanțe

  1. Cu privire la examinarea cererii și alocarea mijloacelor financiare din Fondul de Rezervă;

Raportor: Alla Burdujan - șef Direcția Finanțe

10.Cu privire la rectificarea planului bugetului raional pentru anul 2017 la Direcția Învățămînt, Tineret și Sport;

Raportor: Alla Burdujan - șef Direcția Finanțe

11.Cu privire la rectificarea planului bugetului raional pentru anul 2017 la Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei;

Raportor: Alla Burdujan - șef Direcția Finanțe

12.Cu privire la rectificarea planului bugetului raional și alocarea mijloacelor financiare primăriei s.Tețcani pentru reparația capitală a cantinei la grădinița de copii;

Raportor: Alla Burdujan - șef Direcția Finanțe

13.Cu privire la stabilirea îndemnizației de conducere pentru conducătorii instituțiilor de învățămînt finanțate de la bugetul unităților administrativ-teritoriale;

Raportor: Vitalie Știrbu - șef Direcție Învățămînt, Tineret și Sport Briceni

14.Cu privire la alocarea resurselor financiare pentru întreținerea Centrelor de Resurse pentru educația incluzivă din instituțiile de învățămînt preuniversitar Raportor: Vitalie Știrbu - șef Direcție Învățămînt, Tineret și Sport Briceni

15.Cu privire la reorganizarea școlii primare-grădiniță Bălcăuți în grădinița Bălcăuți și transmiterea grădiniței Bălcăuți în gestiunea administrației publice locale de nivelul I;

Raportor: Vitalie Știrbu - șef Direcție Învățămînt, Tineret și Sport Briceni

16.Cu privire la transmiterea grădiniței Trestieni în gestiunea administrației publice locale de nivelul I;

Raportor: Vitalie Știrbu - șef Direcție Învățămînt, Tineret și Sport Briceni

17.Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională, gimnaziului Hlina, pentru reparația capitală a blocului alimentar;

Raportor: Vitalie Știrbu - șef Direcție Învățămînt, Tineret și Sport Briceni

18.Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională, Liceului Teoretic Larga, pentru reparația spălătoriei și sistemului de canalizare;

Raportor: Vitalie Știrbu - șef Direcție Învățămînt, Tineret și Sport Briceni

19.Cu privire la repartizarea surselor financiare din componenta raională pentru acoperirea deficitului bugetar școlii primare-grădinițe Bulboaca;

Raportor: Vitalie Știrbu - șef Direcție Învățămînt, Tineret și Sport Briceni

20.Cu privire la repartizarea surselor financiare din componenta raională pentru acoperirea deficitului bugetar gimnaziului Beleavinți;

Raportor: Vitalie Știrbu - șef Direcție Învățămînt, Tineret și Sport Briceni

21. Cu privire la repartizarea surselor financiare din componenta raională instituțiilor de învățămînt din raion pentru procurarea tehnicii de calcul;

Raportor: Vitalie Știrbu - șef Direcție Învățămînt, Tineret și Sport Briceni

22. Cu privire la salarizarea membrilor formației cu titlu model ”Frunze de dor” pentru anul 2018;

Raportor: Ilie Zagoriciuc - șef Secția Cultură și Turism

23. Cu privire la aprobarea Programului de activitate al Secției cultură și turism a Consiliului raional Briceni pentru anul 2018;

Raportor: Ilie Zagoriciuc - șef Secția Cultură și Turism

24. Cu privire la primirea la balanța Consiliului raional Briceni a drumului public local de interes raional L38 G3 – Bogdănești – Grimești;

Raportor: Mihail Muntean - șef Secție construcții, gospodărie comunală, drumuri și investiții

25.Cu privire la coordonarea Regulamentului de organizare și funcționare  a IMSP SR Briceni;

Raportor: Claudia Veltman – director IMSP SR Briceni

26. Cu privire la aprobarea organigramei și statelor de personal IMSP SR Briceni;

Raportor: Claudia Veltman – director IMSP SR Briceni

27.Cu privire la coordonarea Regulamentului de organizare și funcționare  a IMSP CS Briceni;

Raportor: Liviu Petrov - șef IMSP CS Briceni

28. Cu privire la aprobarea organigramei și statelor de personal IMSP CS Briceni;

Raportor: Liviu Petrov - șef IMSP CS Briceni

29. Cu privire la coordonarea Regulamentului de organizare și funcționare  a IMSP CS Lipcani;

Raportor: Valentina Melniciuc - șef IMSP CS Lipcani

30. Cu privire la aprobarea organigramei și statelor de personal IMSP CS Lipcani;

Raportor: Valentina Melniciuc - șef IMSP CS Lipcani

31.Cu privire la coordonarea Regulamentului de organizare și funcționare  a IMSP CS Larga;

Raportor: Iustin Dorin - șef IMSP CS Larga

32. Cu privire la aprobarea organigramei și statelor de personal IMSP CS Larga;

Raportor: Iustin Dorin - șef IMSP CS Larga

33. Cu privire la coordonarea Regulamentului de organizare și funcționare  a IMSP CS Corjeuți;

Raportor: Dorina Costețchi - șef IMSP CS Corjeuți

34. Cu privire la aprobarea organigramei și statelor de personal IMSP CS Corjeuți;

Raportor: Dorina Costețchi - șef IMSP CS Corjeuți

35. Cu privire la expirarea termenului contractului de muncă încheiat cu șeful IMSP CS Briceni, dl Liviu Petrov;

Raportor: Efimia Bandalac – vicepreședintele raionului

36. Cu privire la expirarea termenului contractului de muncă încheiat cu șeful IMSP CS Corjeuți, dna Dorina Costețchi;

Raportor: Efimia Bandalac – vicepreședintele raionului

37.Cu privire la expirarea termenului contractului de muncă încheiat cu șeful IMSP CS Lipcani, dna Valentina Melniciuc;

Raportor: Efimia Bandalac – vicepreședintele raionului

38. Cu privire la pregătirea instituțiilor publice din raion pentru sezonul rece 2017-2018;

Raportori: Mihail Muntean - șef Secție construcții, gospodărie comunală, drumuri  

                 și investiții

                 Anatol Caduc – vicepreședintele raionului Briceni

39. Cu privire la supunerea controlului medical și luarea la evidența militară a tinerilor născuți în anul 2002;

Raportor: Leonid Palnițchi - șef Secția administrativ-militară Briceni

40. Cu privire la operarea unor modificări în componența comisiei de selectare a beneficiarilor de locuințe sociale;

Raportor: Ivan Toderico – secretarul Consiliului Raional

41. Cu privire la aprobarea graficului de concediu pentru anul 2017 a șefilor direcțiilor, secțiilor și serviciilor din cadrul Consiliului raional Briceni;

Raportor: Elena Rusnac – specialist principal pe probleme resurse umane

42. Cu privire la aprobarea Planului de activitate a Consiliului raional Briceni pentru anul 2018;

Raportor: Ivan Toderico – secretarul Consiliului Raional

43. Cu privire la aprobarea numărului-limită al autoturismelor de serviciu, limita de parcurs anual, utilizate de către subdiviziunile Consiliului Raional;

Raportor: Alla Leașoc – contabil-șef în Aparatul Președintelui raionului

44. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind plățile de stimulare pentru funcționarii publici din cadrul Consiliului raional Briceni;

Raportor: Ivan Toderico – secretarul Consiliului raional Briceni

45. Cu privire la acordul de trecere a bunului imobil (fostul pichet de grăniceri din s.Slobozia Șireuți) la balanța Consiliului raional Briceni;

Raportor: Anatolie Caduc – vicepreședintele raionului 

46. Cu privire la examinarea rezultatelor inspectării financiare complexe efectuată în cadrul Consiliului raional Briceni;

Raportori: Alla Leașoc – contabil-șef în Aparatul Președintelui raionului

                 Anatolie Țurcan - șef Secția economie

47. Cu privire la casarea mijloacelor fixe;

Raportor: Alla Leașoc – contabil-șef în Aparatul Președintelui

48. Cu privire la împuternicirea Președintelui raionului pentru încheierea contractelor de locațiune ce vor fi întocmite pentru anul 2018 la necesitatea Consiliului Raional;

Raportor: Alla Leașoc – contabil-șef în Aparatul Președintelui

49. Cu privire la premierea  demnitarilor  publici în legătură cu sărbătorile de iarnă;

Raportor: Alla Leașoc – contabil-șef în Aparatul Președintelui

50. Cu privire la reprezentarea intereselor Consiliului raional Briceni în Instanțele de Judecată;

Raportor: Alla Leașoc – contabil-șef în Aparatul Președintelui

II. A invita la şedinţa Consiliului raional şefii direcţiilor, secţiilor, serviciilor subordonate Consiliului raional şi Aparatului Preşedintelui raionului, conducătorii serviciilor desconcentrate din teritoriu.

 

 

Preşedintele

raionului Briceni                                                         Mihail Gnatiuc

© 2012-2018, Briceni.md - Consiliul Raional Briceni.
Toate drepturile rezervate. Conținutul site-ului, inclusiv imaginile, aparțin proprietarului site-ului Briceni.md. Utilizarea conținutului fără autorizarea proprietarului este interzisă.