Deciziile Consiliului

Ordine de zi a şedinţei ordinară a Consiliului raional Briceni din 12 februarie 2016

  1. Cu privire la executarea bugetului raional Briceni pentru anul 2015.

Raportor: Alla Burdujan – şef Direcţia Finanţe

  1. Cu privire la precizarea planului bugetului raional pentru anul 2016 şi alocarea mijloacelor financiare.

Raportor: Alla Burdujan – şef Direcţia Finanţe

  1. Cu privire la aprobarea textului contractului de locaţiune pentru locuinţa socială.

Raportor: Efimia Bandalac – vicepreşedintele raionului Briceni

  1. Cu privire la aprobarea cuantumului chiriei lunare pentru locuinţa socială.

Raportor: Efimia Bandalac – vicepreşedintele raionului Briceni

  1. Cu privire la aprobarea listei beneficiarilor şi repartizarea locuinţelor sociale în locaţiune conform listei.

Raportor: Efimia Bandalac – vicepreşedintele raionului Briceni

  1. Cu privire la iniţierea procedurii formării condominiului a blocului locativ cu adresa or. Briceni, str. Uzinelor 2/c.

Raportor: Efimia Bandalac – vicepreşedintele raionului Briceni

  1. Cu privire la aprobarea organigramei, statelor de personal şi stabilirea coeficienţilor de multiplicare a personalului de conducere a IMSP CS Briceni pentru anul 2016.

Raportor: Liviu Petrov – şef, IMSP CS Briceni;

  1. Cu privire la aprobarea organigramei, statelor de personal şi stabilirea coeficienţilor de multiplicare a personalului de conducere a IMSP CS Lipcani pentru anul 2016.

Raportor: Valentina Melniciuc – şef, IMSP CS Lipcani;

  1. Cu privire la aprobarea organigramei, statelor de personal şi stabilirea coeficienţilor de multiplicare a personalului de conducere a IMSP CS Corjeuţi pentru anul 2016.

Raportor: Dorina Costeţchi – şef, IMSP CS Corjeuţi;

      10. Cu privire la aprobarea organigramei, statelor de personal şi stabilirea coeficienţilor de multiplicare a personalului de conducere a IMSP CS Larga pentru anul 2016.

Raportor: Dorin Iustin – şef, IMSP CS Larga;

      11.Cu privire la unele modificări în componenţa Consiliului administrativ al IMSP CS Larga.

Raportor: Dorin Iustin – şef IMSP CS Larga

     12.Cu privire la aprobarea organigramei, statelor de personal şi stabilirea coeficienţilor de multiplicare a personalului de conducere a IMSP SR Briceni pentru anul 2016.

Raportor: Claudia Veltman – director, IMSP SR Briceni;

     13.Cu privire la atribuirea statutului de persoană juridică unor instituţii de învăţămînt din raion.

Raportor: Vitalie Ştirbu – şef Direcţia Învăţămînt Tineret şi Sport Briceni;

     14.Cu privire la aprobarea planului de activitate a Consiliului raional Briceni pentru primul semestru al anului 2016.

Raportor: Ivan Toderico – Secretarul Consiliului Raional;

     15.Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Secţiei Cultură şi Turism a Consiliului raional Briceni.

    Raportor:Ilie Zagoriciuc – Şef Secţiei Cultură al Consiliului raional Briceni;

     16.Cu privire la casarea automobilului de la DAS şi PF Briceni

Raportor: Daria Sadoveanu – şef Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei Briceni.

     17.Cu privire la alocarea surselor financiare în scopul procurării automobilului pentru azilul de bătrîni din or. Lipcani.

Raportor: Daria Sadoveanu – şef Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei Briceni.

     18. Cu privire la organizarea şi desfaşurarea lucrărilor publice pentru anul 2016

     Raportor: ElizavetaStoroj – şef AOFM a raionului Briceni.

    19. Cu privire la integrarea în cîmpul muncii a persoanelor cu dezabilităţi şi        rezervarea locurilor de muncă în acest scop pentru anul 2016.

     Raportor: ElizavetaStoroj – şef AOFM a raionului Briceni.

    20.Cu privire la efectuarea controlului medical   al  recruţilor  şi  încorporarea în   serviciul militar în perioada  aprilie  – iulie 2016

     Raportor: Leonid Palniţchi – şef, Secţia administrativ – militară Briceni;

     21. Cu privire la aprobarea graficului de concediu pentru anul 2016 a şefilor direcţiilor, secţiilor şi serviciilor din cadrul Consiliului raional Briceni

     Raportor: Elena Rusnac – specialist principal în probleme resurse umane;

 

 

 


© 2012-2018, Briceni.md - Consiliul Raional Briceni.
Toate drepturile rezervate. Conținutul site-ului, inclusiv imaginile, aparțin proprietarului site-ului Briceni.md. Utilizarea conținutului fără autorizarea proprietarului este interzisă.