Deciziile Consiliului

Ordine de zi a şedinţei ordinară a Consiliului raional Briceni din 15 februarie 2018

 1. Cu privire la demisia vicepreședintelui raionului, Dnei Efimia Bandalac;

  Raportor: Efimia Bandalac – vicepreședintele raionului

  1. Cu privire la alegerea vicepreședintelui raionului Briceni;

  Raportor: Mihail Gnatiuc – președintele raionului

  1. Cu privire la modificarea parțială a unor decizii anterior adoptate;

  Raportor: Ivan Toderico – Secretarul Consiliului raional Briceni

  1. Cu privire la încheierea contractului de muncă cu șeful IMSP CS Briceni;

  Raportor: Vlad Semeniuc - șef adjunct, IMSP CS Briceni

  1. Cu privire la încheierea contractului de muncă cu șeful IMSP CS Lipcani;

  Raportor: Vlad Semeniuc - șef adjunct, IMSP CS Briceni

  1. Cu privire la încheierea contractului de muncă cu șeful IMSP CS Corjeuți;

  Raportor: Vlad Semeniuc - șef adjunct, IMSP CS Briceni

  1. Cu privire la raportul președintelui raionului Briceni, Dl Mihail Gnatiuc privind activitatea pe parcursul anului 2017;

  Raportor: Mihail Gnatiuc – președintele raionului

  1. Cu privire la executarea bugetului raional Briceni pe anul 2017;

  Raportor: Alla Burdujan - șef Direcția Finanțe

  1. Cu privire la aprobarea soldului din situația 01.01.2018 a bugetului raional și rectificarea planului bugetului raional pentru anul 2018;

  Raportor: Alla Burdujan - șef Direcția Finanțe

  1. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de Rezervă;

  Raportor: Alla Burdujan - șef Direcția Finanțe

  1. Cu privire la rectificarea planului bugetului raional pentru anul 2018 la Direcția Învățămînt Tineret și Sport Briceni;

  Raportor: Alla Burdujan - șef Direcția Finanțe

  1. Cu privire la rectificarea planului bugetului raional pentru anul 2018 la Aparatul Președintelui raionului;

  Raportor: Alla Burdujan - șef Direcția Finanțe

  1. Cu privire la repartizarea mijloacelor din transferul curent primit cu destinație special între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II pentru infrastructura drumurilor;

  Raportor: Mihail Muntean - șeful Secției construcții, gospodărie comunală, drumuri și investiții

  1. Cu privire la stabilirea salariului de funcție, suplimentelor și premiilor  personalului de conducere din cadrul IMSP SR Briceni;

  Raportor: Claudia Veltman – director IMSP SR Briceni

  1. Cu privire la stabilirea salariului de funcție, suplimentelor și premiilor personalului de conducere din cadrul IMSP CS Briceni;

  Raportor: Liviu Petrov - șeful IMSP CS Briceni

  1. Cu privire la stabilirea salariului de funcție, suplimentelor și premiilor personalului de conducere din cadrul IMSP CS Lipcani;

  Raportor: Valentina Melniciuc - șeful IMSP CS Lipcani

  1. Cu privire la stabilirea salariului de funcție, suplimentelor și premiilor personalului de conducere din cadrul IMSP CS Larga;

  Raportor: Dorin Iustin - șeful IMSP CS Larga

  1. Cu privire la stabilirea salariului de funcție, suplimentelor și premiilor personalului de conducere din cadrul IMSP CS Corjeuți;

  Raportor: Daria Costețchi - șeful IMSP CS Corjeuți

  1. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională pentru reparația capitală  a blocului alimentar la Liceul Teoretic nr.1 Briceni;

  Raportor: Vitalie Știrbu - șef Direcție Învățămînt, Tineret și Sport Briceni

  1. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională pentru construcția anexei sălii de sport la Gimnaziul Coteala;

  Raportor: Vitalie Știrbu - șef Direcție Învățămînt, Tineret și Sport Briceni

  1. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională pentru construcția sălii de festivități la Gimnaziul Balasinești;

  Raportor: Vitalie Știrbu - șef Direcție Învățămînt, Tineret și Sport Briceni

  1. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională pentru construcția anexei sălii de sport la Gimnaziul Halahora de Sus;

  Raportor: Vitalie Știrbu - șef Direcție Învățămînt, Tineret și Sport Briceni

  1. Cu privire la efectuarea controlului medical al recruților și încorporarea în serviciul militar în perioada aprilie-iulie 2018;

  Raportor: Leonid Palnițchi - șef Secția Administrativ-militară Briceni

  1. Cu privire la operarea unor modificări în decizia Consiliului raional Briceni nr.2/17 din 28 aprilie 2017;

  Raportor: Vadim Saracuța - șef Secția administrație publică

  Raportor: Vitalie Știrbu - șef Direcție Învățămînt, Tineret și Sport Briceni

  Raportor: Alla Leașoc – contabil-șef, Aparatul Președintelui

  Raportor: Claudia Trestian – specialist în probleme relații cu publicul

  Raportor: Claudia Trestian – specialist în probleme relații cu publicul

  Raportor: Claudia Trestian – specialist în probleme relații cu publicul

 

 


© 2012-2018, Briceni.md - Consiliul Raional Briceni.
Toate drepturile rezervate. Conținutul site-ului, inclusiv imaginile, aparțin proprietarului site-ului Briceni.md. Utilizarea conținutului fără autorizarea proprietarului este interzisă.