Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei

Şef direcţie, Daria Sadoveanu

Tel: 0247-2-25-48

Scopul Direcției AS şi PF este de a contribui la îmbunătățirea calității vieții persoanelor în dificultate prin asigurarea asistenței sociale în raza unității administrativ-teritoriale în care activează. În vederea realizării acestui scop, prioritare sînt următoarele obiective:

  • dezvoltarea şi administrarea serviciilor de asistență socială la nivel teritorial în conformitate cu politica națională și strategiile din domeniu;
  • satisfacerea necesităților sociale ale persoanelor și grupurilor aflate în dificultate;
  • implementarea unor programe specifice privind protecția copiilor şi familiei și protecția persoanelor cu dizabilități.

Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei este responsabilă de identificarea persoanelor defavorizate şi acordarea serviciilor sociale calitative, ajutorului social, material și pentru perioada rece a anului în scopul ameliorării condiţiilor de trai. Promovează politica statului în domeniul respectiv şi asigură aplicarea legislaţiei la nivel teritorial.


© 2012-2019, Briceni.md - Consiliul Raional Briceni.
Toate drepturile rezervate. Conținutul site-ului, inclusiv imaginile, aparțin proprietarului site-ului Briceni.md. Utilizarea conținutului fără autorizarea proprietarului este interzisă.