Direcţia Învăţămînt, Tineret şi Sport

Şef direcţie, Vitalie Ştirbu

Tel: 0247-2-27-48

       0247-2-26-68

Direcţia Învăţămînt, Tineret şi Sport este organul specializat de conducere a învăţămîntului în raion, care activează în baza Legii privind administraţia publică locală, a Legii învăţămîntului, actelor normative, ordinelor, dispoziţiilor şi instrucţiunilor emise de Ministerul Educaţiei, deciziilor Consiliului Raional şi dispoziţiilor Preşedintelui raionului.

Direcţia Învăţămînt, Tineret şi Sport este subordonată Ministerului Educaţiei, în plan ştiinţifico-didactic şi administrativ şi Consiliului Raional în plan financiar şi material.

Direcţia Învăţămînt, Tineret şi Sport îşi desfăşoară activitatea în strînsă colaborare cu organele administraţiei publice locale, instituţiile de formare iniţială şi perfecţionare a cadrelor didactice, instituţiile de cercetări ştiinţifice în domeniul pedagogiei şi psihologiei, alţi factori cu atribuţii în domeniul învăţămîntului şi educaţiei.


© 2012-2019, Briceni.md - Consiliul Raional Briceni.
Toate drepturile rezervate. Conținutul site-ului, inclusiv imaginile, aparțin proprietarului site-ului Briceni.md. Utilizarea conținutului fără autorizarea proprietarului este interzisă.