Zile nelucrătoare

În conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.990 din 06.12.2013, "cu privire la zilele de odihnă în anul 2014" :

 "1. Zilele de 6 ianuarie, 2 mai, 25 şi 26 decembrie se consideră zile de odihnă, iar zilele de 18 ianuarie, 17 mai,       13 şi 20 decembrie – zile lucrătoare.
 2. Ministerele, alte autorităţi administrative centrale, conducătorii întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor vor asigura în zilele considerate lucrătoare activitatea eficientă a unităţilor subordonate. "

În conformitate cu prevederile art.111, al.1) din Codul Muncii al Republicii Moldova:

"În Republica Moldova, zile de sărbătoare nelucrătoare, cu plata salariului mediu (pentru salariaţii care sînt remuneraţi în acord sau pe unitate de timp– oră sau zi), sînt:
    a) 1 ianuarie – Anul Nou;
    b) 7 şi 8 ianuarie – Naşterea lui Isus Hristos (Crăciunul pe stil vechi);
    c) 8 martie – Ziua internaţională a femeii;
    d) prima şi a doua zi de Paşte conform calendarului bisericesc;
    e) ziua de luni la o săptămînă după Paşte ( Paştele Blajinilor);
    f) 1 mai – Ziua internaţională a solidarităţii oamenilor muncii;
    g) 9 mai – Ziua Victoriei şi a comemorării eroilor căzuţi pentru independenţa Patriei;
    h) 27 august – Ziua Independenţei;
    i) 31 august – sărbătoarea „Limba noastră”;
    i1) 25 decembrie – Naşterea lui Iisus Hristos (Crăciunul pe stil nou);
    j) ziua Hramului bisericii din localitatea respectivă, declarată în modul stabilit de consiliul local al municipiului, oraşului, comunei, satului.


© 2012-2018, Briceni.md - Consiliul Raional Briceni.
Toate drepturile rezervate. Conținutul site-ului, inclusiv imaginile, aparțin proprietarului site-ului Briceni.md. Utilizarea conținutului fără autorizarea proprietarului este interzisă.