Aparatul Președintelui

 

Nume

Funcţia

Telefon

 

Mihail Gnatiuc

Preşedintele raionului

0247-22650

 

Gabriela Jeleznîi

Vicepreşedinte al raionului

 

 

0247-22750

 

 

 

Anatolie Caduc

Vicepreşedinte al raionului

 

 

0247-26089

 

 

 

 Ivan Toderico

Secretarul Consiliului raional

 

 0247-22057

 

 

 Alla Leaşoc

Contabil-şef

 

 0247-25411

 

 

Victor Statnîi

Specialist principal în probleme juridice

 

 0247-23502

 

Elena Rusnac

Specialist principal în probleme resurse umane

 

 0247-25397

 

 

Claudia Trestian

Specialist principal relaţii cu publicul

 

 0247-25412

 

 

Vadim Saracuţa

Şeful Secţiei administraţie publică

 

 0247-25412

 

 

 

Specialist în problemele administraţiei publice

 

 0247-25412

 

 

 Victor Rusnac

Specialist în probleme protecţia civilă şi serviciu de alternativă

 

  0247-25918

 

 

Ludmila Rusnac

Specialist principal problemele privatizării fondului locativ

 

 0247-23502

 

 

Zinaida Cerevatîi

Şef Serviciul Arhivă

 

 0247-22900

 

 

Raisa Cojocari

Specialist superior, Serviciul Arhivă

 

 0247-22900

 

 

Diana Odajiu

 

Secretar dactilograf

 

0247-22058

 

 

 Angela Rusu 

 

Contabil-casier

 

0247-25411

 

 

Mihai Munteanu

Şef Secţie Construcţii, Gospodărie Comunală, Drumuri și Investiții

0247-22902

 

 Dmitrii Rusnac

 

 specialist Secția Construcţii, Gospodărie Comunală, Drumuri și Investiții

 

 

 

Anatol Ţurcanu

Şef Secţie Economie

0247-22845

 

 Marina Cernei

 Specialist principal, Secția Economie

 0247-22845

 

Cristina Nistor

 

Specialist superior, Secţia Economie

 

0247-22845

 

 

 Ghenadie Pleșca

 Arhitect-şef

 0247-22772

 

Iulia Jeleznîi

 

Şef Secţie Agricultură, Relații Funciare și cadastru

 

0247-22475

 

 

 Valeriu Dodu

Specialist principal Secţia Agricultură, Relații Funciare și cadastru

 

0247-25212

 

 

Valerii Lupu

 

Specialist Secţia Agricultură, Relații Funciare și cadastru

 

0247-25212

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


© 2012-2019, Briceni.md - Consiliul Raional Briceni.
Toate drepturile rezervate. Conținutul site-ului, inclusiv imaginile, aparțin proprietarului site-ului Briceni.md. Utilizarea conținutului fără autorizarea proprietarului este interzisă.