Primăria Beleavinți

Beleavinţi - primar, dl Ivan Tulbea

Latitudine nordică: 48 grade, 17 minute, longitudine estică: 26 grade 56 minute. Distanţa pînă la centrul raional Briceni 15 km, distanţa pînă la Chişinău - 246 km.

Populaţie - 2492, dintre care 1085 bărbaţi, 1407 femei.

Suprafaţa totală - 2670 ha, dintre care 95 ha livezi, 1405 ha teren arabil, 280 ha păşune.

Resurse acvatice - 186 ha iazuri şi rîul "Vilia".

Obiective de menire social-culturală - casă de cultură, bibliotecă, magazine şi cafenele, oficiu poştal, oficiul medicilor de familie, puncte de colectare a laptelui, liceul teoretic.

Agent economic de bază - cariera "Calcar"

Istoric 

Satul nu a căpătat acest nume decît relativ tîrziu, la începutul secolului al XVIII-lea. Prima atestare documentară parvine din anul 1495, adică din anii de plină glorie a lui Ştefan cel Mare. 

Ioan-Vodă cel Viteaz în scurta sa domnie în Moldova (1572-1574) întăreşte că aici au moşii înaintaşii lui Bogdan Petriceicu Haşdeu.

În anul 1606, un "zapis" confirmă împărţirea moşiei între N.Ureche şi ai lui. 

Secolul XIX a fost marcat prin influenţa asupra localităţii pe care a avut-o polcovnicul armatei imperiale Mihail Druganov, care deţinea 1778 desetine de pămînt din care - 63 desetine de pădure.

În 1861, ca şi în celelalte sate este deschisă prima şcoală eparhială în care învăţau 60 de copii. În anul 1898 populaţia cere deschiderea unei noi şcoli, adunînd pentru aceasta 1000 ruble. Instituţia a fost deschisă în 1905, iar în 1909 are primii 5 absolvenţi.

Perioada postbelică a dat o şansă satului de a-şi reveni. Gospodăriile agricole, mari şi ineficiente cum erau, au permis asfaltarea drumurilor, construirea unui şir de obiecte de menire social-culturală - şcoală, centru medical, grădiniţa de copii, librărie etc.

Personalităţi originare din satul Beleavinţi:

Valeriu Bortişevschii - doctor în ştiinţe, savant.

Gheorghe Beliciuc - deputat în parlamentul Republicii Moldova (1991)


© 2012-2019, Briceni.md - Consiliul Raional Briceni.
Toate drepturile rezervate. Conținutul site-ului, inclusiv imaginile, aparțin proprietarului site-ului Briceni.md. Utilizarea conținutului fără autorizarea proprietarului este interzisă.