Primăria Berlinți

Berlinţi - primar, dna Oleinic Viorica

Latitudine nordică: 48, 31, longitudine estică:26, 935. Distanţa pînă la centrul raional Briceni 14 km, pînă la Chişinău 240 km.

Suprafaţa totală - 2151, 22 ha

Fond silvic - 991 ha

Păşuni - 183, 28 ha

Teren arabil - 1690, 8 ha

Gospodării - 760 

Populaţie - 1860 locuitori

 

Scurt istoric

Satul a fost atestat pentru prima dată în anul 1665. În privinţa denumirii satului sînt vehiculate două versiuni. Conform spuselor unora, pe timpuri aici trăia un boier, stăpîn al acestor locuri, venit din Berlin. De aici şi numele celor care locuiau pe aceste locuri - berlinţi. Altă versiune o completează ca şi cum pe prima. Se zice că a fost un moment al istoriei, cînd cavalerii teutoni s-au certat cu caizerul lor şi au fost nevoiţi să-şi părăsească ţara. Cîţiva dintre aceşti cavaleri s-au oprit pe aceste locuri şi au format un sat. Astăzi elementul germaneste mult diminuat. Sătenii, chiar dacă sînt conştienţi de originea lor germanică, vorbesc preponderent limbile ukraineană, rusă şi română, aceste limbi fiind şi limbi de studiu în gimnaziu.

Personalităţi din satul Beleavinţi

Iurie Şvera- doctor în ştiinţe fizico-matematice

Svetlana Pleşca-Scripniciuc - doctor în medicină

Tamara Oroşciuc-Hacina - doctor în medicină

Vasilii Şcerbatiuc - doctor în economie

Vitalie Voloşin - doctor în ştiinţe fizico-matematice


© 2012-2019, Briceni.md - Consiliul Raional Briceni.
Toate drepturile rezervate. Conținutul site-ului, inclusiv imaginile, aparțin proprietarului site-ului Briceni.md. Utilizarea conținutului fără autorizarea proprietarului este interzisă.