Primăria Bogdănești

Bogdăneşti - primar, dna Milenco Victoria

Distanţa pînă la centrul raional - 35 km, pînă la Chişinău - 235 km.

Atestat la 23 aprilie 1560.

Suprafaţa - 16, 2 km

Populaţia - 466

Resurse acvatice - rîul Prut

Gospodării - 160

Obiective de menire social-culturală - magazin, oficiul medicilor de familie, casă de cultură, gimnaziu, bibliotecă, oficiu poştal, stadion.

 Scurt istoric

Arheologii au constatat că mănoasele pămînturi pe care se află azi satul Bogdăneşti au fost populate cu mai bine de 4 mii de ani înainte de Hristos. Prima atestare documentară a satului, oricît ar fi de straniu, ţine de o datorie de 100 lei tătăreşti, neplătită de către Ion Porcul în 1560 în visteria statului pentru un cal. Fiicele lui, Dumitra, Marta, Muşa şi Drăgana au fost nevoite să vîndă a cincea parte din moşia satului Bogdăneşti pentru a stinge datoria.

La 1998 satul avea 537 locuitori, o şcoală cu 15 cadre didactice şi 197 copii. Activa o grădiniţa de copii, un magazin mixt, o casă de cultură, o bibliotecă, un punct medical, oficiu poştal. Comuna avea o echipă de fotbal care participa la competiţiile sportive în raion.

Personallităţi din comuna Bogdăneşti

Eugen Gladuc - ex-ministru al sănătăţii (părinţii căruia sunt din Bogdăneşti)

Andrei Şumanschi - doctor habilitat în agricultură

Liviu Iavorschi - doctor în medicină

 


© 2012-2019, Briceni.md - Consiliul Raional Briceni.
Toate drepturile rezervate. Conținutul site-ului, inclusiv imaginile, aparțin proprietarului site-ului Briceni.md. Utilizarea conținutului fără autorizarea proprietarului este interzisă.