Primăria Colicăuți

 Colicăuţi - primar, dl Lavric Nicolae

Latitudine nordică:48, 30, longitudine estică:27, 15, distanţa pînă la centrul raional - 7km, distanţa pînă la Chişinău - 224 km.

Populaţie - 3229

Infrastructura locală - casă de cultură, liceu teoretic, grădiniţă, magazine, biserică, centru ecologic.

Agenţi economici - SRL "Agroproduct", SRL "Colicăuţanul", SRL "Nord-vindagro", SRL "Fagos-prim", SRL "Jumclio-agro"

 Scurt istoric

În anii 1636, 1641 în timpul domniei lui Vasile Lupu, satul apare cu numele Culiceni, iar alte documente îl atestă la 1670 cu denumirea Calicăuţi. Începutul sec. al XVIII-lea vine cu alte cîteva mărturii documentare. Conform recensămîntului din 1722 erau atestate 70 de case. Logofăt peste aceste locuri era Lupu Balş.

Pe la jumătatea a doua a sec.XIX-lea găsim satul mai mare - avea 127 case în care locuiau 739 de locuitori. Saltul în dezvoltarea satului a intervenit la începutul sec.al XX-lea. În anul 1923 are 673 case şi 1722 de locuitori, moară de apă, şcoală primară şi primărie.

Personalităţi din satul Colicăuţi

Iacov Suceveanu - deputat în Sfatul Ţării (1918)

Marian Lupu (pe linie paternă) - doctor habilitat în pedagogie, preşedintele PDM

Anatolie Casian - doctor habilitat în fizică şi matematică, profesor universitar

Vladimir Lavric - doctor habilitat în drept

Onisim Lavric - doctor habilitat în filizofie

Victor Ladaniuc - jurnalist şi poet

Ilie Lavric - doctor în ştiinţe agricole

Svetlana Buhnaci - doctor în medicină

Mihai Lupu - doctor în medicină

Ion Bolduma - poet şi jurnalist

Lista mai poate fi continuată cu Victor Lupu, Vlad Bolboceanu, Dumitru Bolboceanu, Vasile Lebedinschii, Nicolae Lavric, Ilie Popovici şi alţii.


© 2012-2019, Briceni.md - Consiliul Raional Briceni.
Toate drepturile rezervate. Conținutul site-ului, inclusiv imaginile, aparțin proprietarului site-ului Briceni.md. Utilizarea conținutului fără autorizarea proprietarului este interzisă.