Primăria Corjeuți

Corjeuţi - primar, dl Andronic Victor

Latitudine nordică: 48, 13, longitudine estică: 27, 2, distanţa pînă la centrul raional - 17 km, distanţa pînă la Chişinău - 230 km.

Suprafaţa totală - 5250 ha

Populaţie - 7618 locuitori

Resurse forestiere - 63 ha

Resurse acvatice - 86 ha 

Obiective de menire social-culturală - gimnaziu, liceu, oficiu poştal, filiala băncii de economii, centrul de sănătate, grădiniţă, magazine, 2 oloiniţe, 2 mori, biserică, 2 brutării, 2 staţii de alimentare cu benzină, o staţie de alimentare cu gaze, 2 frizerii, 3 biblioteci, baie publică, complex sportiv, cămin cultural, farmacie veterinară.

Scurt istoric

Pe teritoriul actualului sat Corjeuţi au fost, începînd cu mileniul al cincilea înainte de Hristos cel puţin 9 selişti. Toate au fost arse pînă la temelii, lăsînd pentru posteritate doar oasele şi cioburele vaselor de lut. 

Prima atestare documentară a satului apare după o înţelegere între Nicoară şi Zaliţchi, care a avut loc la mănăstirea Putna.

În urma desfiinţării iobagiei, o parte din ţărani au fost împroprietăriţi cu pămînt. O împroprietărire mai pronunţată a avut loc în anii 20 ai secolului al XX-lea. 

Ascensiunea satului a fost stopată de către cel de-al doilea război mondial, în prezent însă, Corjeuţi este unul din puţinele sate de la noi, unde la moment natalitatea depăşeşte mortalitatea. Se crează impreasia că e un sat venit din ziua de mîine.

Din personalităţile care au dus nume satului Corjeuţi în lume şi cu care satul se mîndreşte, sînt numiţi:

Nicolae Eşanu - prorector al Universităţii de medicină "N. Testemiţeanu"

Gheorghe Banariuc - violonist, dirijor şi compozitor. Artist emerit al Moldovei.

Nina Cosovan - învăţătoare emerită

Alexei Eşanu - agricultor, cavaler al "Ordinului Republicii"

Ion Scutaru - cavaler al "Ordinului Republicii"

În această listă putem să adaugam pe: Gheorghe Zaporojan, Haim Furman, Dumitru Ieşanu, Tatiana Cartaleanu, Olga Cosovan, Tamara Azema, Serghei Goncearuc, Iurie Tîşcu, Vasile Odoleanu.


© 2012-2019, Briceni.md - Consiliul Raional Briceni.
Toate drepturile rezervate. Conținutul site-ului, inclusiv imaginile, aparțin proprietarului site-ului Briceni.md. Utilizarea conținutului fără autorizarea proprietarului este interzisă.