Primăria Coteala

Coteala - primar, dl Creciun Mircea

Latitudine nordică: 48, 33; longitudine estică:26, 86; distanţa pînă la centrul raional - 24 km, distanţa pînă la Chişinău - 260 km.

Suprafaţa - 20km

Populaţie - 2078 locuitori

Gospodării - 1071

Obiective de menire social-culturală - grădiniţă, gimnaziu, oficiul medicilor de familie, 2 biblioteci, casa de cultură, filiala băncii de economii, magazine, farmacie.

Scurt istoric

Savanţii afirmă că, pînă la moment, cel mai vechi document în care se vorbeşte despre satul Coteala este un act prin care domnitorul Ţării Moldovei, Aron Voievod, întăreşte satul COTELEVA urmaşilor boierului Dragoş Mihalaş. Se zice că vatra satului era mai sub pădure, dar ulterior, îndeletnicirea seculară a ţăranului, creşterea pîinii, i-a determinat să se tragănmai spre cîmpie.

Conform spuselor jurnalistului Victor Ladaniuc, în dialectul local, coteala înseamnă cotitură. Satul fiind amplasat la o cotitură a drumului care duce prin pădure spre Lipcani, era numit în limba cărăuşilor "La coteală". Numele, cum se vede, s-a prins de acest loc.

Personalităţi din satul Coteala:

Vasile Gajos - colaborator la Academia de Ştiinţe a Moldovei

Ion Melniciuc - profesor universitar, doctor în filologie

Vasile A. Bajureanu - profesor, doctor în filologie, specialist în domeniul sintacticii funcţionale

Vasile P. Bajureanu - jurnalist şi om de cultură

Lidia Voleanschi - actriţă

Satul se poate mîndri cu aşa personalităţi ca:

Viorel Hurmuzachi,  Anatol Hurmuzache,  Vasile Hurmuzachi,  Iurie Hurmuzachi,  Alexandru şi Victor Iachimescu,  Ion Iachimov,  Ion Romanciuc,  Tudor Romanciuc,  Alexandru Pascaru,  Vasile Pascaru,  Efim Bajureanu,  Ion Pailic, Lidia Baraliuc, Vasile Cebotaru


© 2012-2019, Briceni.md - Consiliul Raional Briceni.
Toate drepturile rezervate. Conținutul site-ului, inclusiv imaginile, aparțin proprietarului site-ului Briceni.md. Utilizarea conținutului fără autorizarea proprietarului este interzisă.