Primăria Cotiujeni

Cotiujeni - primar, dl Mihai Ursu

Latitudine nordică: 48, 23; longitudine estică: 26, 56. Distanţa pînă la centrul raional - 12km, distanţa pînă la Chişinău - 240km

Atestat la 7 aprilie 1455

 

Suprafaţa - 5076 ha

Populaţie - 3538 locuitori

Gospodării - 1301

Obiective de menire socială - liceul teoretic, grădiniţa de copii, căminul de cultură, 2 biblioteci, oficiu poştal, stadion, magazine, moară, oloiniţă etc.

Scurt istoric

Iniţial se credea că primul document în care apare actualul sat Cotiujeni este emis de către cancelaria lui Alexandru Lăpuşneanul, iar satul care avea să se numească peste vreun secol Cotiujeni se numea Capoteani. Acelaşi document ne spune că mai înainte satul se numea Michitiani.

Sfîrşitul sec. al XIX-lea şi începutul sec al XX-lea, Cotiujeni nu poate fi conceput fără activitatea familiei Nemitţ, de provenienţă poloneză. Din moşia lui, ţăranii sunt împroprietăriţi cu aproape 1400 desetine de pămînt. Peste circa 50 de ani, o împroprietărire mai importantă a fost efectuată de către guvernul României. Din familia Nemitţ se cer menţionaţi Ferdinand, Conrad - mari boieri şi Alexandru, care a ajuns amiral şi conducător a flotei ruse.

Personalităţi din satul Cotiujeni:

Zinaida Grecianîi - politician, ex-prim-ministru al Republicii Moldova

Valentin Bohanţov -savant

Alexandru Bohanţov - profesor, jurnalist

Virgil Bohanţov - jurnalist

Maria Ciobănaş-Moraru - doctor în medicină

Ion Ursu - doctor în filozofie

Filaret Moraru - doctor în medicină

Alexandru Horaţiu-Frişcu - scriitor şi jurnalist

Mihail Vieru - a deţinut mai multe funcţii importante în organele de stat: viceministru al ecologiei, construcţiei şi dezvoltării teritoriului, director al Departamentului de locuinţe şi gospodărie comunală, vicedirector al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova, şef adjunct al Aparatului Guvernului Republicii Moldova.


© 2012-2019, Briceni.md - Consiliul Raional Briceni.
Toate drepturile rezervate. Conținutul site-ului, inclusiv imaginile, aparțin proprietarului site-ului Briceni.md. Utilizarea conținutului fără autorizarea proprietarului este interzisă.