Primăria Criva

Criva - primar, dl Vadim Gorobcov

Latitudine nordică:48, 16; longitudine estică:24, 19. Distanţa pînă la centrul raional - 35 km, distanţa pînă la Chişinău - 265 km

Suprafaţa totală - 2466 ha

Populaţie - 2466

Obiective de menire social-culturală - gimnaziu, grădiniţă de copii, cămin cultural, 2 biblioteci, oficiu poştal, centru informaţional, filială a băncii de economii, farmacie, 2 oloiniţe, moară, piaţă locală, gara feroviară, magazine, staţie auto.

Cel mai vechi document care atestă localitatea Criva este datat cu 24 aprilie 1520. Mai există încă două atestări documentare vechi ale satului Criva - una la 23 iunie 1589, cînd Sima Stroici îi este întărită cumpărarea de la Zosim vistiernicul a unei părţi a moşiei satului. Savanţii afirmă că ulterior satul ca şi cum ar fi dispărut din atenţia documentelor.

Ca şi alte localităţi din zonă, Criva are de suferit în urma războiului ruso-turc din anii 1769-1774. Satul a fost pur şi simplu prădat, iar după asta puţinii locuitori care au rămas, au fost supuşi la biruri grele.

Mai apoi, încet-încet Criva a început să crească, dacă pe la 1812 avea 73 de gospodari fără pămînt, apoi la sf. anilor 50 ai sec. XIX-lea deja 420 de bărbaţi şi 437 femei, iar în urma recensămîntului din 1897 aici deja erau înregistraţi 1486 locuitori.

Personalităţi din satul Criva:

Mihai Munteanu - tenor, Artist al Poporului, cavaler al Ordinului Republicii, laureat al Premiului de Stat al Republicii Moldova.

Valeriu Senic - cercetător şi critic literar, doctor în filologie, jurnalist.

Anatol Mocanu - membru al Uniunii artiştilor plastici din Republica Moldova

Ludmila Roşculeţ - interpretă de muzică populară şi uşoară

Satul Criva se poate mîndri cu aşa personallităţi ca: Sergiu Gribincea, Anatol David, Vladimir Seiciuc, Aurelia David, Octavian Munteanu, Mihai Nistreanu.


© 2012-2019, Briceni.md - Consiliul Raional Briceni.
Toate drepturile rezervate. Conținutul site-ului, inclusiv imaginile, aparțin proprietarului site-ului Briceni.md. Utilizarea conținutului fără autorizarea proprietarului este interzisă.