Primăria Drepcăuți

Drepcăuţi - primar, dl Ioxa Ghenadie

Latitudine nordică:48, 16, longitudine estică:26, 43, distanţa pînă la centrul raional - 30km, distanţa pînă la Chişinău - 260 km

Suprafaţa - 5864, 32 ha

Populaţie - 2612

Gospodării - 129

Resurse acvatice - 76, 61 ha

Obiective de menire social-culturală - liceu teoretic, grădiniţă de copii, cămin cultural, baie publică, oloiniţă, moară, stadion etc.

Scurt istoric:

Drepcăuţi este succesorul a trei sate mici care au fost întemeiate pe una şi aceeaşi moşie mare pe Prut. Denumirea actuală apare într-un document din 15 iulie 1702 ca "sat al lui Ioan Aga", iar pe harta judeţului hotin apare după 1812. Recensămîntul din 1817 înregistrează pe această moşie 2 sate separate Zălucea şi Ceabrău. Despre Drepcăuţi, sat cu moşie în care trăiesc 45 de familii, aflăm din luna ianuarie 1822, cînd Ştefan Ghica, secretar gubernial la Chişinău, îşi confirmă nobleţea în faţa noilor stăpîni.

Satul Drepcăuţi are o mulţime de personallităţi care au pornit drumul vieţii de aici şi anume:

Ion Şantovoi, Tatiana Rusu, Vladimir Brega, Victor Isac, Valentina Beţian, Silvia Lozovanu, Dumitru Ghiţu, Teodor Ghiţu, Viorica Brega, Eugen Gladun, Nicolae Gladun, Victor Rusnac, Victor Botoşan, Nina Hurmuzache, lista poate fi completată cu foarte multe personalităţi.

 


© 2012-2019, Briceni.md - Consiliul Raional Briceni.
Toate drepturile rezervate. Conținutul site-ului, inclusiv imaginile, aparțin proprietarului site-ului Briceni.md. Utilizarea conținutului fără autorizarea proprietarului este interzisă.