Primăria Hlina

Hlina - primar, dl Marian Alexandru

Latitudine nordică:48, 17, longitudine estică:26, 65. Distanţa pînă la centrul raional - 18km, distanţa pînă la Chişinău - 250km.

Suprafaţa - 1196ha

Gospodării - 512

Populaţie - 1046 locuitori

Agenţi economici - Ungureanu Victor, Valeriu Sitari, Nicolae Podobinschi, Lilian Borodachi.

Obiective de menire social-culturală - gimnaziu, grădiniţă de copii, cămin cultural, oficiu al medicilor de familie, magazine, oficiu poştal.

Se zice că numele satului se trage de la o întîmplare. Pe aceste locuri, cică, era o selişte cu case puţine, încît nici nume nu avea. Întrucît casele erau pitite pe margina unui important "şleah", se întîmpla să treacă pe aici în trăsuri sau faetoane dregători de rang mai mare sau mai mic. Făcînd o călătorie pe acest drum, un demnitar rus s-a împotmolit într-un loc mocirlos. Furios, el a exclamat: "Чертова хлина!" de atunci localnicii au început să-şi numească satul Hlina şi acest nume se păstrează pînă în prezent.

 Pe parcursul anilor s-au făcut încercări de a modifica denumirea satului. El a fost numit Glinara, apoi Glinca.

Locuitorii satului Hlina consideră că localitatea este una tînără, întemeiată la începutul secolului al XIX-lea. Anume în această perioadă (anii 1820-1830) pe aceste locuri s-au stabilit cu traiul cîteva familii - Moraru, Mucuţă şi Frunză din satul Teioasa, judeţul Dorohoi. Pămînturile pe care le-au ocupat pe malul rîuleţului Larga aparţineau boierului Ghefto, proprietar al moşiei Coteala.

 

Hlinenii se mîndresc cu acei ce poartă în lume bunul nume al satului, printre ei îi putem numi pe:

Artemon Mucuţă - doctor habilitat în medicină, profesor universitar

Ion Răzlog - medic, scriitor, deputat în Parlamentul Republicii Moldova în legislatura a XV-a.

Gheorghe Cebanschi - doctor habilitat în medicină, profesor universitar. A publicat peste 50 lucrări ştiinţifice.

Sergiu Mucuţă - doctor în medicină, laureat al Premiului naţional în domeniul ştiinţei şi tehnicii. Circa 100 lucrări ştiinţifice publicate, unul dintre autorii Enciclopediei medicale.

Sergiu Coşman - doctor în ştiinţe agricole.

Alexandru Roşu - redactor, prezentator la radiodifuziunea naţională. Autor al emisiunii "Chemarea stelelor"


© 2012-2019, Briceni.md - Consiliul Raional Briceni.
Toate drepturile rezervate. Conținutul site-ului, inclusiv imaginile, aparțin proprietarului site-ului Briceni.md. Utilizarea conținutului fără autorizarea proprietarului este interzisă.