Primăria Larga

Larga - primar, dl Radu Urechean

Larga este un sat şi comună din raionul Briceni. Satul are o suprafaţă de aproximativ 6.35 kilometri pătraţi, cu un perimetru de 13.56 km. Comuna Larga are o suprafaţă totală de 55.88 kilometri pătraţi, fiind cuprinsă într-un perimetru de 34.92 km. Din componenţa comunei fac parte 2 localităţi: Larga şi Pavlovca. Suprafaţa totală a localităţilor din cadrul comunei alcătuieşte aproximativ 6.84 kilometri pătraţi. Satul Larga este situat la 19 km de oraşul Briceni, 12 km de Lipcani şi 256 km nord de Chişinău.

 Prima atestare documentară a satului Larga datează din iulie 1429, cînd domnul Țării Moldovei, Alexandru cel Bun îl întărea lui Dan Uncleata. Denumirea veche a satului este Țicoteni, în componența ținutului Hotin. În 1638 Nastea, fiica lui Ivan Vartic dăruia părțile ei din Țicoteni ginerelui său, Ursu și nepoatei Antimia. În 1664 satul era vîndut lui Prodan Drăgușescu, iar în 1698 Dumitrașco Drăgușescu, urmaș al lui Prodan, vindea acest sat lui Lupu Bogdan hatman. Săpăturile arheologice au confirmat prezența în această zonă a așezărilor umane ale culturii Cucuteni-Tripolie (mileniul V-III î.Hr.).

Comuna Larga este amplasată pe o suprafață de 5365 ha dintre care: - pămînt arabil de calitate – 3249 ha - livezi -312 ha - pășuni - 430 ha - suprafața acvatică – 64 ha - fîșii forestiere – 54 ha. Rețeaua hidrografică este reprezentată de rîurile Larga și Calangiu, afluenții rîului Prut. Partea de nord a comunei este traversată de rîul Medveja. Pe teritoriul comunei se află mai multe iazuri și 7 izvoare naturale pe care primăria le consideră obiecte strategice. Comuna este cunoscută prin parcul său “Pavlovca”, fondat în anul 1902 și numărînd peste 200 specii de copaci și arbuști aduși din toate colțurile lumii, plasați pe un teritoriu de 14, 3 ha, cu un relief și sistem de iazuri unicale.

În comună activează: Liceul Teoretic “Ion Gheorghiță”, Gimnaziul Larga, Şcoala de Muzică, Casa de Cultură, Centrul de Sănătate , 3 grădinițe de copii, Comlpexul sportiv, Centru de comerț, casă de deservire socială, Incubatorul de Afaceri. Din anul 2006 activează Centrul de plasament temporar “Amic” pentru copiii din familii social-vulnerabile.

Personalităţi marcante originare din satul Larga:

Serafim Urechean - politician, fostul primar general al municipiului Chişinău, Preşedintele Curţii de Conturi a Republlicii moldova

Mihai Cimpoi - academician român,  critic, eminescolog, istoric literar, redactor literar și eseist, (1991-2010) Preşedinte a Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova.

Alexe Rău - poet, scriitor, filosof, doctor în filosofie, bibliolog, director general al Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova

Ion Varta - istoric, doctor în istorie, fost deputat, directorul Serviciului de Stat de Arhivă din Republica Moldova

Anatol Dumitraş - interpret, compozitor

Valeriu Bulgari - fost viceprim-ministru, fost ministru al Agriculturii, director executiv al Unității de Implementare a Proiectului Creșterii Producției Alimentare 2KR


© 2012-2019, Briceni.md - Consiliul Raional Briceni.
Toate drepturile rezervate. Conținutul site-ului, inclusiv imaginile, aparțin proprietarului site-ului Briceni.md. Utilizarea conținutului fără autorizarea proprietarului este interzisă.