Primăria Mărcăuți

Mărcăuţi - primar, dl Lisiuc Oleg

Latitudine nordică:48, 19; longitudine estică:27, 14. Distanţa pînă la centrul raional - 14 km, distanţa pînă la Chişinău - 221 km

Populaţie - 1507 locuitori

Gospodării - 952

Infrastructura locală - gimnaziu, bibliotecă, grădiniţă de copii, casă de cultură, oficiu poştal, stadion, monument al sătenilor căzuţi în război.

 Scurt Istoric

Arheologii au stabilit că pe locul actualului sat au fost alte trei localităţi. Prima silişte a apărut circa 5000 de ani în urmă şi a ars pînă la temelii. Cea de a doua care a existat cu 2300-2400 de ani în urmă a fost prădată şi arsă de bastrni. În timpul unei expediţii arheologice, efectuate în anul 1953, a fost găsit un ulcior cu monede greceşti, care de fapt, erau nişte imitaţii geto-dacice din secolele III-II înainte de Hristos.

Localnicii afirmă că actuala denumire a satului este legată de kneazul Mihail Cantacuzino căruia i-a aparţinut moşia şi satul pe la mijlocul secolului al XIX-lea. Nu era mare, cam ca alte localităţi din acea vreme. Documentele atestă 50 de gospodării de ţărani, un croitor, un cizmar, un lemnar, un rotar şi două ţesătoare. Peentru puţin timp apăreau familii de ţigani şerbi cumpăraţi şi apoi vînduţi de kneaz altor proprietari.

În anul 1861 este deschisă şcoala parohială-lucru important pentru sat. Necesitatea ştiinţei de carte a fost degrabă conştientizată. În anul 1869 a apărut încă o şcoală, de data aceasta, pe banii sătenilor.

Satul Mărcăuţi a dat lumii personalităţi marcante nu numai în vremea de demult. Un destoinic fecior al satului este Mihail Chiorsac. Este profesor universitar, doctor habilitat în ştiinţe tehnice, specialist în domeniul sistemelor şi reţelelor electrice, autor a circa 90 de lucrări ştiinţifice şi 4 monografii, a 7 invenţii. Premii şi menţiuni ale Academiilor de Ştiinţe din Republica Moldova, Ukraina şi Belarusia.

Vladimir Finiuc - absolvent al Universităţii Agrare, conducător de gospodărie agricolă, fost deputat în Parlamentul Republicii Moldova.

Victor Ghicavîi - profesor universitar, doctor în medicină. 


© 2012-2019, Briceni.md - Consiliul Raional Briceni.
Toate drepturile rezervate. Conținutul site-ului, inclusiv imaginile, aparțin proprietarului site-ului Briceni.md. Utilizarea conținutului fără autorizarea proprietarului este interzisă.