Comisiile consultative de specialitate ale CR

 Economie, buget,  finanţe şi administrarea bunurilor materiale

1. Jeleznîi Gabriela

2. Bodrug Vladislav

3. Bobuţac Valerii

4. Rusu Larisa

5. Condraţchi Eugeniu

6. Lupaşco Vitalii

7. Şevciuc Anatolii

8. Chirniţchii Petru

9. Jelaga Vladimir

10. Gonceariuc Vitalie

11. Jocot Nina

 

 

Probleme sociale şi asistenţă medicală

1. Roşca Alexandru

2. Jeleznîi Gabriela

3. Pavaloi Dorin

4. Burea Aurel

5. Andronic Silvia

6. Guţan Gheorghe

7. Tîrzilă Valentina

8. Chirniţchi Petru

9. Jocot Nina

 

 

Învăţămînt, tineret, sport, cultură şi mijloace de informare

1. Raţă Cristina

2. Cernovod Iurie

3. Morari Iurie

4. Dodon Alexandru

5. Rusu Larisa

6. Paiul Ivan

7. Blînda Irina

8. Babiuc Aliona 

9. Jocot Nina

10. Jelaga Vladimir

11. Pop Nuţu

 

 

Agricultura, industria, protecţia mediului, ecologie şi amenajarea teritoriului

1. Gamureac Vladimir

2. Roşca Alexandru

3. Condraţchi Eugeniu

4. Stînca Gheorghe

5. Cucereavîi Ilie

6. Bobuţac Valerii

7. Blînda Irina

8. Stahii Elena

9. Cernovod Iurie

 

Probleme juridice, de drept, numiri şi disciplină

1. Bodrug Vladislav

2. Pop Nuţu

3. Dodon Alexandru

4. Bobuţac Valerii

5. Şevciuc Vladimir

6. Babiuc Aliona

7. Jelaga Vladimir

8. Gonceariuc Vitalie

9. Jocot Nina


© 2012-2018, Briceni.md - Consiliul Raional Briceni.
Toate drepturile rezervate. Conținutul site-ului, inclusiv imaginile, aparțin proprietarului site-ului Briceni.md. Utilizarea conținutului fără autorizarea proprietarului este interzisă.