Referinţe web

Site-uri Guvernamentale:          
Pagina oficială a Republicii Moldova - www.moldova.md

Pagina oficială a Guvernului Republicii Moldova - www.gov.md

Pagina oficială a Parlamentului Republicii Moldova - www.parlament.md

Pagina oficială a Președintelui Republicii Moldova - www.president.md

      
Site-uri ale ministerelor:
Ministerul Economiei - www.mec.gov.md

Ministerul Finanţelor - www.mf.gov.md

Ministerul Justiţiei  - www.justice.gov.md

Ministerul Afacerilor Interne - www.mai.gov.md

Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene - www.mfa.gov.md

Ministerul Apărării - www.army.gov.md

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcţiilor - www.mcdr.gov.md

Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare - www.maia.gov.md

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor - www.mtid.gov.md

Ministerul Mediului - www.mediu.gov.md

Ministerul Educaţiei - www.edu.gov.md

Ministerul Culturii - www.mc.gov.md

Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale și Familiei - www.mmpsf.gov.md

Ministerul Sănătăţii - www.ms.gov.md

Ministerul Tehnologiei Informaţionale şi Comunicaţiilor - www.mtic.gov.md

Ministerul Tineretului şi Sportului - www.mts.gov.md

 

Alte site-uri:          
Agenția Turismului - www.turism.gov.md

Procuratura Generală - www.procuratura.md

Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției - www.cccec.md

Serviciul fiscal de stat - www.fisc.md

Serviciul Vamal - www.customs.md

Banca Națională a Moldovei - www.bnm.org

Biroul Național de Statistică - www.statistica.md

Curtea de Conturi - www.ccrm.md

Casa Națională de Asigurări Sociale - www.cnas.md

Casa Națională de Asigurări în Medicină - www.cnam.md

Serviciul hidrometeorologic de stat - www.meteo.md

Organizația Națiunilor Unite (ONU) în Moldova - www.un.md

Misiunea Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa- www.osce.org/moldova

Legislaţia Republicii Moldova - www.justice.md

 

Pagini oficiale ale localităţilor raionului Briceni:

Primăria satului Larga: www.larga.md

 

 

Blog-uri:

www.romancernelea.com

www.dancaranfil.com

www.bloguvern.md

 

Proiecte:

http://odimm.md/index.php?option=com_content& view=article& id=127& Itemid=68& lang=ro

http://odimm.md/index.php?option=com_content& view=article& id=71

http://odimm.md/index.php?option=com_content& view=article& id=117

http://odimm.md/index.php?option=com_content& view=article& id=72

 


© 2012-2019, Briceni.md - Consiliul Raional Briceni.
Toate drepturile rezervate. Conținutul site-ului, inclusiv imaginile, aparțin proprietarului site-ului Briceni.md. Utilizarea conținutului fără autorizarea proprietarului este interzisă.